СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Начален етап

 

 ВЕНЦИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЙОТОВА, учител

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 Специалност:

  e-mail: wenci69@abv.bg

 

 

 ЦВЕТЕЛИН БОРИСОВ ХИТОВ, учител

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 Учител в група за ЦДО

 e-mail: cvetelin.hitov91@abv.bg

 

 

 

 Кремена Линкова Атанасова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

 Учител в група за ЦДО

 e-mail: linkov4i1979@abv.bg

 

 

 

Стойка Димитрова Илиева, старши учител

Образователно-квалификационна степен

e-mail: stoj4eto_@abv.bg

 

 

 

Валентина Тодорова Маджарска, старши учител

Образователно-квалификационна степен

e-mail: 

 

 

 

Пламенка Веселинова Петрова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

Павлинка Илиева Йонова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

Людмила Цветанова Томова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Хатидже Ахмедова Хабилова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Ценка Любомирова Стефанова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

  ВАЛЕНТИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕНОВА, старши учител 

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 e-mail: vili_20051976@abv.bg

 

 

 Демир Цанов Балевски, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Христофор Геновелов Христов, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail: