СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Начален етап

 

 ВЕНЦИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЙОТОВА, старши учител

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 Специалност: начална педагогика

  

 

 

 ЦВЕТЕЛИН БОРИСОВ ХИТОВ, учител в ГЦОУД

 Образователно-квалификационна степенМагистър

Специалност: начална педагогика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойка Димитрова Илиева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Специалност: начална педагогика

 

 

 

 

 

 

 

 

Пламенка Веселинова Петрова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: начална педагогика

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Цветанова Томова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: начална педагогика с английски език

 

 

 

 

 Хатидже Ахмедова Хабилова, старши учител В ГЦОУД

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 Специалност: начална педагогика

 

 

 

 Ценка Любомирова Стефанова, старши учител в ГЦОУД

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Специалност: начална педагогика

 

 

 

  ВАЛЕНТИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕНОВА, старши учител 

 Образователно-квалификационна степенМагистър

Специалност:начална педагогика