СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Административни услуги

Прикачени документи

Заявление класиране 5 клас
Заявление класиране 1 клас
Заявление за издаване на оригинал/дубликат
Удостоверение за завършен клас
Удостоверение за преместване
Заявления за освобождаване от часовете по ФВС
Удостоверение за завършен гимназиален етап
Заявление за преместване от клас в клас
Заявление за освобождаване по семейни причини до 7 дни
Заявление за освобождаване по семейни причини до 3 дни
Освобождаване за Религиозни празници
Заявление европейско приложение на СПК
Заявление европейско приложение СО
Заявление за валидиране на компетентности
Заявление признаване от чужбина
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Признаване от чужбина