СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Административни услуги

Прикачени документи

Заявление за валидиране на компетентности
Заявление за европейско приложение на СО
Заявление за европейско приложение на СПК
Заявление за издаване на оригинал/дубликат
Признаване от чужбина
Издаване на диплома за средно образование
Преместване на ученици
Заявление за признаване от чужбина
Освобождаване за религиозни празници
Заявление до директор за освобождаване от учебни часове по семейни причини
Заявление до класен ръководител за освобождаване от учебни часове по семейни причини
Заявление за преместване от клас в клас
Удостоверение за завършен втори гимназиален етап
Удостоверение за завършен гимназиален етап
Заявление за освобождаване от часовете по ФВС
Заявление за записване, 5.клас
Заявление за записване, 1.клас
Удостоверение за завършен клас
Заявление класиране 5 клас
Заявление класиране 1 клас