СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Обществен съвет

Председател: Ирина Андреева Проданова

Членове:         Денка Василева Иванова

                        Теодора Иванова Борисова

                        Ивайло Владимиров - представител на работодателите

                        Петя Петрова - представител на община Летница

Прикачени документи

Покана за заседание но обществения съвет на 22.04.2024 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01-31.03.2024 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 29.03.2024 г.
Покана за заседание но обществения съвет на 29.03.2024 г.
Покана за заседание но обществения съвет на 29.03.2024 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 12.03.2024 г.
Покана за заседание но обществения съвет на 12.03.2024 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 29.01.2024 г.
Покана за заседание но обществения съвет на 29.01.2024 г.
Проект на бюджет за 2024 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 29. 12. 2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 19. 10. 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01-30.09.2023 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 19.10.2023 г.
Проект на Стратегия за развитието на СУ "Бачо Киро"
Протокол от заседание на обществения съвет на 25. 08. 2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 01. 08. 2023 г.
Учебни планове 1-12. клас за учебната 2023-2024 г.
Покана за заседание на 01.08.2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 17. 07. 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 г. - 30. 06. 2023 г.
Покана за заседание на 17.07.2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет от 26.06.2023 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 26.06.2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 28. 04.2023
Покана за заседание на обществения съвет на 28. 04. 2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 27. 03. 2023 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 27.03.2023 г.
Протокол от заседание на обществения съвет на 30. 01. 2023 г.
Отчет за изпълнението бюджета за 2022 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 30.01.2023 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 20.10.2022 г.
Правомощия на обществения съвет
Протокол от заседание на обществения съвет на 08. 07. 2022 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 08.07.2022 г.
Протокол от заседание на обществения съвет от 19. 04.2022 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 19. 04. 2022 г.
Протокол от заседание на обществения съвет от 25. 03.2022 г.
Покана за заседание на обществения съвет на 25. 03. 2022 г.