СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

История

С голяма любов летнишките будители Зако Тунев, Бочо Бочев, отец Тодор Хорозов и отец Иван Димов с дарения от Летница и съседните села откриват първото килийно училище. Това станало в 1830 г. Обучението се осъществявало в зимници, а по-късно, през 1860 г. е построена специална килия. В нея идват да се учат ергени и женени мъже. Сядали на пода, върху коленете си поставяли плочки с чинове, сандъчета с пясък и пишели с подострени пръчици. По-късно са изработени примитивни чинове. Буквената метода на обучение била заменена с взаимоучителната, използвал се Рибният буквар на д-р П. Берон.

През 1860 г. е открито и първото в околността неделно училище към храма "Свети Теодор Тирон". В него преподава поп Петър Вашев. В килийното училище през 1869 -1870 г.работи даскал Пенчо от с.Бяла Черква, през 1870 -1872 г. то се ръководи от Димитър Топалов от Сухиндол. С идването на будния учител Йордан Иванов Бояджиев /Багряна / от с.Беброво, Еленско, през 1872 г. започва нов етап в развитието на общообразователното дело. Под негово ръководство е изградена двуетажна сграда, вторият етаж на която се използва за училище.

През учебната 1877 -1878 г.учениците вече са 150, разпределени в четири отделения, с главен учител- Петко Даверов. До края на века обучението на летнишките деца е свързано с имената на: Ирина Бачо Кирова - Тотева /учителствала 18 г. в Летница / - умна и даровита поетеса, Юрий Розентал / учителствал от 1896 до 1900 г. /, Тодор Тотев / син на Филип Тотю /, Пеньо Михов, Петър Хорозов, Венко Михов и др.

1907-1908 г. в Летница учителства Никола Илиев.

1909-1910 г. училището става основно и се премества в настоящото старо крило на училището, където в момента се обучават учениците от първи до четвърти клас.

През септември 1982 г. основното училище се преобразува в ЕСПУ, а през 1983 г. отваря врати новото му триетажно крило.

През май 1991 г. ЕСПУ-то става СОУ.

От 2000 г. в училището се открива професионална паралелка с професия Кулинар и специалности - Готвач и Сервитьор. От 2004 г. специалността е променена - Производство на кулинарни изделия и напитки и професия - Готвач.

В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. След основно образование учениците придобиват умения по специалността “Производство на кулинарни изделия и напитки”и професия “Готвач”