СУ "Бачо Киро"

Средно училище в град Летница

В Средно общообразователно училище "Бачо Киро",гр.  Летница се обучават ученици от първи до дванадесети клас. 

От 2000 година в учебното заведение е открита професионална паралелка с професия „Кулинар“ и специалностите: „Готвач“ и „Сервитьор“. 

Специалността е променена през 2004 година - „Производство на кулинарни изделия и напитки“ с професия „Готвач“. Обучението е с продължителност 5 години. 

След завършване на основното си образование учениците придобиват умения по изучаваната специалност - „Производство на кулинарни изделия и напитки“, професия - „Готвач“.