СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01-31.03.2024 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01-30.09.2023 г.
Бюджет 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 г. - 30. 06. 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01-31.03.2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 - 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30. 06. 2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 31. 03. 2022 г.
Бюджет 2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 - 31.12. 2021 г.
Отчет на средствата от ЕС/01.01.21-30.09.21/,проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи""
Отчет на средствата от ЕС/01.01.21-30.09.21/,проект "Подкрепа за успех"
Отчет на средствата от ЕС/01.01.2021-30.09.2021/, проект "Образование за утрешния ден"
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 - 30.09.2021 г.
"Образование за утрешния ден". Шестмесечие 2021г.
"Подкрепа за успех". Шестмесечие 2021г.
"Равен достъп до училищно образование". Шестмесечие 2021г.
Отчет по бюджет за шестмесечие 2021г.
Отчет по СЕС "подкрепа за успех" 2021г. тримесечие
Отчет по бюджет за 2021г. тримесечие.
Баланс 2020г.
Обяснителна записка за изпълнение по бюджета
Отчет СЕС 2020 г. 2
Отчет СЕС 2020 г. 1
Бюджет 2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.
Отчет деветмесечие
Отчет шестмесечие
Отчет за касово изпълнение по бюджет - тримесечие
Отчет тримесечие - сес
Бюджет 2020г.