СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Самостоятелна форма на обучение

Прикачени документи

График , изпити за определяне на годишни оценки на учениците от 5.-11.клас в СФО, майска сесия на учебната 2023-2024 г.
График , изпити за определяне на годишни оценки на учениците от 12.клас в СФО, майска поправителна сесия на учебната 2023-2024 г.
График , изпити за определяне на годишни оценки на учениците от 12.клас в СФО, априлска сесия на учебната 2023-2024 г.
График, поправителна сесия СФО, учебна 2023-2024 г.
График , изпити за определяне на годишни оценки на учениците в СФО, януарска сесия на учебната 2023-2024 г.
Правила СФО за учебната 2023-2024 г.
Форми на обучение за учебната 2023-2024 г.
График, изпити СФО, юнска поправителна сесия, учебна 2022-2023 г.
График, изпити СФО/5-11.клас/, майска сесия, учебна 2022-2023 г.
График , изпити за определяне на годишни оценки на учениците в СФО, 12.клас, втора редовна априлска сесия на учебната 2022-2023 г.
График, поправителна сесия СФО, март, учебна 2022-2023 г.
Променен график, изпити за СФО, януарска сесия, учебна 2022-2023 г.
График, изпити СФО, януарска сесия, учебна 2022-2023 г.
График изпити, СФО, втора редовна сесия април-май, учебна 2021-2022 г.
График , поправителни изпити СФО, февруари 2022 г.
Съобщение за допускане в сградата на училището, януарска сесия, учебна 2021 - 2022 г.
График, изпити СФО, януарска сесия, учебна 2021 - 2022 г.
График, приравнителни изпити СФО, януарска сесия, учебна 2021-2022 г.
Конспекти по учебна практика 8-12 клас
Конспекти по гостоприемство в туристическата индустрия 8-12 клас
Конспекти по музика 2-10 клас
конспекти по изобразително изкуство 5-10 клас
Конспекти по технологии и предприемачество 5-7 клас
Конспекти по човекът и природата 5-6 клас
Конспект по предприемачество 8 клас
Конспект по технологично обзавеждане на заведенията за хранене 9 клас
Конспект по безопасност и долекарска помощ 8 клас
Конспект по здравословни и безопасни условия на труд 9 клас
Конспект по организация на обслужването в ресторанта 11 клас
Конспект по материалознание на хранителните продукти 8 клас
Конспект по организация и отчетност на дейностите в ресторанта
Конспект по отчетност и работа с документи 9 клас
Конспект по икономика 10 клас
Конспект по микробиология и ХХ
Конспект по сервиране 8 клас
Конспекти по кулинарни техники и технологии 9-12 клас
Конспекти по философия 8-10 клас
Конспекти по гражданско образование 11-12 клас
Конспект по специализиран софтуер 11 клас
Конспект по компютърно моделиране и ИТ 5 клас
Конспекти по информационни технологии 6-10 клас
Конспекти по география и икономика 5- 10 клас
Конспекти по руски език 9-12 клас
Конспекти по химия и ООС 7-10 клас
Конспекти по биология и ЗО 7-10 клас
Конспекти по физика и астрономия 7-10 клас
Конспекти по математика 5-12 клас
Конспекти по английски език 7-12 клас
Конспекти по история и цивилизации 5-10 клас
Конспекти по български език и литература 5-12 клас
Форми на обучение за учебната 2021 - 2022 година
График, изпити СФО, априлска сесия
График, изпити СФО, януарска сесия
ПРАВИЛА СФО 2020г.
График дати, изпити СФО