СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Гимназиален етап

 

 ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, учител

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 Специалност: Педагогика на обучението по Физика и нформатика

Длъжност: Ръководител " Информационни и комуникационни технологии"

 e-mail: sprinta92@abv.bg

 

 Наталия Петрова Абаджиева, учител

 Образователно-квалификационна степенБакалавър

 Специалност: Организация и управление в ресторантьорството

 e-mail: nataliaabadgieva79@abv.bg  

 

 Гинка Николова Димитрова, старши учител

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 Специалност: Математика и Физика

 e-mail: ginka_06@abv.bg  

 

 

 

Моника Георгиева Никодимова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Даниела Борисова Колева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Мая Петкова Митова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Аня Борисова Тотева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

Йордан Николаев Любенов, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Емилия Петкова Ненчева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Даниела Милкова Иванова, учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Красимира Вълчева Цонева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail:

 

 

 

 Рада Минкова Йотова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: 

e-mail: