СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Гимназиален етап

 

 ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, учител

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 Специалност: Педагогика на обучението по Физика и нформатика

Длъжност: Ръководител " Информационни и комуникационни технологии"

 

 

 Наталия Петрова Абаджиева, учител

 Образователно-квалификационна степенБакалавър

 Специалност: Организация и управление в ресторантьорството

 

 Гинка Николова Димитрова, старши учител

 Образователно-квалификационна степенМагистър

 Специалност: Математика и Физика

 

 

 

 

Моника Георгиева Никодимова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

 Специцалност: математика, ИТ, ФВС

 

 

 Даниела Борисова Колева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: химия и биология

 

 

 

 

 Мая Петкова Митова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: история, география и философия

 

 

 

 Аня Борисова Тотева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: българска филилология и история

 

 

 

Йордан Николаев Любенов, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: математика, ИТ, ФВС

 

 

 

 Емилия Петкова Ненчева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: предприемачество и мениджмънт

 

 

 

 Даниела Милкова Иванова, учител

Образователно-квалификационна степен: 

 

 

 

 

 Красимира Вълчева Цонева, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: българска филология

 

 

 

 Рада Минкова Йотова, старши учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: българска филология, руска филология и английски език