СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

За родителите

Прикачени документи

График за консултиране с родители и ученици, 2.срок, учебна 2023-2024 г.
Свободни места в класовете от 1. до 12. клас към месец ноември 2023 г.
График за консултиране с родители и ученици, 1 срок, учебна 2023 - 2024 г.
График за консултиране с родители и ученици, 2.срок, учебна 2022-2023 г.
График за консултиране с родители и ученици, 1 срок, учебна 2022 - 2023 г.
График за консултиране с родители и ученици, 2.срок, учебна 2021-2022 г.
График за консултиране с родители и ученици, 1 срок, учебна 2021 - 2022 г.
Свободни места в класовете към 20 .09. 2021 г.
Отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021 - 2022 година на учениците, записани в първи и в осми клас
Свободни места в паралелките към м.март 2021 г.
График за консултации с родители и ученици 2. срок на учебната 2020 - 2021 година
Готови ли сме за учебната година?
График за консултиране с родители и ученици