СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Прием 2024-2025г.

Прием за 1 клас, учебна 2024-2025 година.

 • Брой паралелки - 1
 • Брой ученици - 22 ученици

Документи:

 1. Заявление за класиране : Изтегли
 2. Удостоверение за заввършване подготвителна група - оригинал
 3. Удостоверение за раждане (представя се при записване).
 4. Заявление за записване: Изтегли

Прием за 5 клас, учебна 2024-2025 година.

 • Брой паралелки - 1
 • Брой ученици - 26 ученици

Документи:

 1. Заявление за класиране: Изтегли
 2. Копие на удостоверение за завършен начален етап.
 3. Заявление за записване: Изтегли

Прикачени документи

Заповед № РД-10-158/22.04.2024 г. за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2024-2025 г.
График на дейностите за проверка и оценка на способностите, 8.клас, учебна 2024-2025 г.
График на дейностите по приемане на ученици в 8.клас за учебната 2024-2025 г.
Заповед №382/29.03.2024 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2024-2025 година
Заповед № РД-10-145/12.04.2-23 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022-2023 г.
График на дейностите за проверка и оценка на способностите, 8.клас, учебна 2023-2024 г.
График на дейностите по приемане на ученици в 8.клас за учебната 2023-2024 г.
Заповед № 367/28. 03. 2023 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2023-2024 г.
График на дейностите по приемане на ученици в 8.клас за учебната 2022-2023 г.
Заповед № РД-10-144/26.04.2022 г. за утвърждаване на държавен план прием в 8. и в 5.клас за учебната 2022 - 2023 г.
Заповед № 350/ 29.03.2022 г. за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2022-2023 година
Заповед за определяне на график за подаване на документи за попълване на незаети места след трети етап на класиране
График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2021 - 2022 година
Заповед № РД-10-148/27.04.2021 г. за утвърждаване на държавен план- прием за учебната 2021 - 2021 г.
Прием след завършен 7 клас
Заповед за определяне на училищен план-прием за учебна 2021 - 2022 година