СУ "Бачо Киро"
Средно училище в град Летница

Прием 2022-2023г.

Прием за 1 клас, учебна 2022-2023 година.

 • Брой паралелки - 2
 • Брой ученици - 44 ученици

Документи:

 1. Заявление за класиране : Изтегли
 2. Удостоверение за заввършване подготвителна група - оригинал
 3. Удостоверение за раждане (представя се при записване).
 4. Заявление за записване: Изтегли

Прием за 5 клас, учебна 2022-2023 година.

 • Брой паралелки - 1
 • Брой ученици - 26 ученици

Документи:

 1. Заявление за класиране: Изтегли
 2. Копие на удостоверение за завършен начален етап.
 3. Заявление за записване: Изтегли